GD-ARH
o nama / arhitektura / strojarstvo / voda i kanalizacija / kontakti / english
 
   
 
   
 

reference
_stambeno poslovne
_poslovne
_javna namjena

realizacije

 
   

REFERENTNA LISTA GRAĐEVINA IZNAD 1000m2

naziv objekta - kvadratura početak izrade projek. dokum. grijanje hlađenje plinska instal. ventilac. kotlovn. klimatiz. tehnički plinovi
STAMBENO POSLOVNE GRAĐEVINE                
Streljana, Pula - 20.000 m2 2004. x x x x      
Vukomerec, Zagreb - 10.000 m2 2005. x x x x      
Gajnice, Zagreb - 13.000 m2 2005. x x x x      
Blato, Zagreb - 13.000 m2 2007. x x x x      
Safir Telur, Zagreb - 30.000 m2 2005. x x x x x x  
Svačićeva, Split - 40.000 m2 2007. x x   x      
POS Sesvete B6 i C4, Zagreb, 2003. x x x x      
Stambeno naselje Mikulići, Zagreb 2004. x x x x      
SPO Bunčić, Dugo Selo - 10.000m2 2007. x x x x      
SPO Slaveks, Dugo Selo - 8.500m2
2007. x x x x      

 

 
   
 
  vrh
© GD-ARH 2008