GD-ARH
o nama / arhitektura / strojarstvo / voda i kanalizacija / kontakti / english
 
   
 
   
 

reference
_stambeno poslovne
_poslovne
_javna namjena

realizacije

 
   

REFERENTNA LISTA GRAĐEVINA IZNAD 1000m2

naziv objekta - kvadratura instalacije vodovoda instalacije odvodnje hidrantske mreže u objektu  
STAMBENO POSLOVNE GRAĐEVINE        
Vukomerec, Zagreb - 10.000 m2 x x x  
Gajnice, Zagreb - 13.000 m2 x x x  
SPO Bunčić, Dugo Selo - 10.000m2 x x x  
SPO Slaveks, Dugo Selo - 8.500m2
x x x  
Stambena građevina, Nova cesta, Zagreb - 3000 m2 x x x  
         
POSLOVNE GRAĐEVINE        
Poslovna građevina TI-SAN x x x  
Poslovna građevina NAPA x x x  
Poslovna građevina HONGOLDONIA x x x  
Poslovno skladišna hala x x x  
Poslovna skladišna hala x x x  
Tvornica profila x x x  
Restoran u ZB Zemunik x x x  
         
GRAĐEVINE JAVNE NAMJENE        
PMF Rijeka 16.000m2        
HRT Varaždin x x x  
Višenamjenska građevina - Ravna Gora x x x  
Osnovna škola Dugo Selo x x x  
 
   
 
  vrh
© GD-ARH 2008