GD-ARH
o nama / arhitektura / strojarstvo / voda i kanalizacija / kontakti / english
 
   
 
   
 

reference
_stambeno poslovne
_poslovne
_javna namjena

realizacije

 
   

REFERENTNA LISTA GRAĐEVINA JAVNE NAMJENE IZNAD 1000m2

naziv objekta - kvadratura instalacije vodovoda instalacije odvodnje hidrantske mreže u objektu  
GRAĐEVINE JAVNE NAMJENE        
PMF Rijeka 16.000m2 x x x  
HRT Varaždin x x x  
Višenamjenska građevina - Ravna Gora x x x  
Osnovna škola Dugo Selo x x x  
 
   
 
  vrh
© GD-ARH 2008